Krav tilESEF-rapportering

Alle virksomheder der er noteret på europæiske markeder skal fra starten af 2020 udforme deres årsregnskaber i ESEF. European Securities and Markets Authority (ESMA) har fremstillet en række krav, som hvert regnskab skal leve op til.

Om ESEF-kravene

I 2013 blev transparensdirektivet udvidet til også at inkludere et krav om at årsregnskaber skulle udformes i et elektronisk format. ESMA fik til opgave at udvikle de regulatoriske, tekniske standarder (RTS), der skulle specificere formatet, og det afstedkom ESEF (European Single Electronic Format), der er et iXBRL format. Du kan læse mere om rapportering i ESEF  her.

Rapporteringskrav til ESEF

Detaljerne omkring ESEF er indeholdt i RTS (Reporting Technical Standards), der er inkluderet i den endelige rapport omkring RTS om ESEF.

Alle årsregnskaber (AFR'er) skal udarbejdes i formatet xHTML, da det er menneskeligt læseligt og kan åbnes med alle almindelige webbrowsere

AFR'er der indeholder konsoliderede regnskaber i overenstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) skal markeres med XBRL tags, der gør offentliggørelserne maskinlæsbare.

Koncernregnskabet skal indlejres i xHTML-filen i formatet iXBRL

Økonomiske oplysninger skal struktureres efter et regelsæt specificeret i ESEF-taksonomien. Taksonomien der bruges til ESEF er en udvidelse af IFRS-taksonomien.

I filerne skal offentliggørelser markeres ved brug af det taksonomielement, der har den tættest relaterede revisionsbetydning. Hvis det tætteste taksonomielement fejlrepræsenterer betydningen, skal der laves en "extension" der forankres til taksonomielementet.

Når XHTML-filen til aflevering produceres, skal de primære financielle oplysninger såsom resultatopgørelse, balance og og opgørelse af pengestrømme markeres i detaljer.

Rapporteringsmanual til ESEF

ESMA har udformet en rapporteringsmanual til ESEF, der skal hjælpe virksomheder ved at udpensle de forskellige krav til ESEF samt skabe overblik over forskellige problemer, der relaterer sig til rapportering i iXBRL og ESEF.

Manual blev oprindeligt udgivet i december 2017, men den er siden blevet opdaterert i både juli 2019 og juli 2020.

Det forventes at ESMA vil opdatere rapporteringsmanualen til ESEF, da de har meldt ud, at de vil forsætte med at overvåge udviklingen i markedet og indsamle feedback fra relevante parter.