Sprawozdania EIOPA

Od 2016 r. wiele firm sektora ubezpieczeniowego musiało zgłaszać Solvency II władzom lokalnym. Sprawozdania powinny być zweryfikowane i zatwierdzone przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Programów Emerytalnych (EIOPA).

Raportowanie do EIOPA w XBRL

Slovency II została wdrożona dla ubezpieczycieli 1 stycznia 2016 r. Jest to ryzyko kapitałowe oparte na reżimie, który nakłada na ubezpieczycieli szereg wymogów w zakresie sprawozdawczości i przejrzystości. Jest to konsolidacja 14 wcześniej istniejących dyrektyw. Celem Solvency II jest zapewnienie lepszych i bardziej zharmonizowanych przepisów dla branży ubezpieczeniowej w UE.

Wymogi są obowiązkowe dla następujących formularzy sprawozdawczych: Formularze Sprawozdawczości Ilościowej (QRT), Regularne Sprawozdania Nadzorcze (RSR) oraz Sprawozdania dotyczące Wypłacalności i Kondycji Finansowej (SFCR).

Firmy są zobowiązane do dostarczania raportów Solvency II swoim władzom lokalnym w formacie XBRL.

Rozwiązania ParsePort XBRL dla Raportów Solvency II

Stworzyliśmy szereg rozwiązań, które umożliwiają towarzystwom ubezpieczeniowym sporządzanie  raportów i dostarczanie ich organom lokalnym w formacie XBRL.

Oferujemy szereg prostych, opłacalnych, przyjaznych dla użytkownika i łatwych rozwiązań, takich jak „Reporter”, który weryfikuje i tworzy pliki XBRL bezpośrednio z własnych szablonów raportów EIOPA, oraz złożone rozwiązania, w których integrujemy się z bazami danych i konsolidujemy dane w każdym polu w Państwa raportach