XBRL sprawozdania dla EBA

(Organu Nadzoru Bankowego)

Krajowe organy nadzoru w Unii Europejskiej (UE) dostarczają dane dotyczące sprawozdawczości finansowej do europejskich organów bankowych (EBA) od ponad trzech lat w formacie XBRL. W ParsePort pomagamy konwertować raporty finansowe 

XBRL dla EBA
W jaki sposób?

Mają Państwo wiele możliwości aby sprawozdawać COREP, FINREP etc. dla EBA.

Zazwyczaj podmiot zgłaszający przesyła dane XBRL do swojego organu lokalnego (FSA), który gromadzi, zatwierdza i dostarcza raporty dla EBA.

Użyj programu Excel aby dokonać konwersji do XBRL

Dla prawie wszystkich sprawozdań EBA istnieje szablon Excel. Szablony są ustrukturyzowane w oparciu o taksonomię XBRL, albo opierają się na tym, jak raporty były tworzone,zanim władze korzystały z XBRL. W ParsePort używamy szablonów Excel do konwersji. Głównie dlatego, że są łatwo rozpoznawalne przez użytkowników. Podłączyliśmy szablony Excel dla naszego konwertera XBRL (link). Oznacza to, że można dokonać konwersji pliku do XBRL przez naciśnięcie tylko jednego przycisku. Możliwe jest użycie wszystkich niezbędnych funkcji Excel. Można na przykład użyć formuł lub połączeń z bazą danych.

Bezpośrednie połączenie z naszym API

Jeśli korzystają Państwo z oprogramowania do składania sprawozdań, mogą także bezpośrednio połączyć się z naszym interfejsem API XBRL (link). W ten sposób możesz dokonać konwersji danych ze swojego systemu bezpośrednio do XBRL.

Coroczna aktualizacja - zrób to prościej

Co roku deklaracje są aktualizowane przez EBA. ParsePort zapewnia, że ​​aktualizacje są przetwarzane w naszych systemach na długo przed okresem składania sprawozdań. Szablony programu Excel również zmieniają się wraz z aktualizacjami. Za pomocą naszego dodatku do programu Excel (link) mogą Państwo prosto przekonwertować stare szablony do najnowszej wersji, aby zaoszczędzić czas i uniknąć problemów.

Taksonomie właściwe dla danego kraju

W niektórych krajach, władze stworzyły taksonomie właściwe dla danego państwa jako rozszerzenie taksonomii EBA. Jesteśmy w stanie wesprzeć wszystkie taksonomie niezależnie od kraju. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie specyficznych taksonomii XBRL.

Sprawozdania EBA z ParsePort

ParsePort oferuje wszystkie rodzaje rozwiązań XBRL do raportowania dla EBA. Procesor ParsePort XBRL obsługuje duże firmy finansowe, w których rozwój XBRL jest zautomatyzowany i zintegrowany z ich systemami.

ParsePort oferuje również jednostkom raportującym możliwość korzystania z Excela jako narzędzia do wprowadzania raportów. Umożliwia to podmiotom łączenie danych z programem Excel za pomocą formuł, wyszukiwań w bazie danych itp. Użytkownicy mogą również wstawiać swoje dane ręcznie lub kopiując z innych źródeł. Gdy raporty są gotowe, użytkownicy po prostu klikają przycisk w programie Excel, a raport jest od razu sprawdzany i konwertowany do XBRL w czasie rzeczywistym – wszystko w ciągu kilku sekund.

Wszystkie rozwiązania ParsePort mają możliwość wyodrębnienia , konwertowania, sprawdzania, generowania i wyświetlania plików XBRL, w tym plików XBRL dla EBA.

Raport biegłego rewidenta i podpis XBRL

W niektórych krajach roczne sprawozdania bankowe muszą być sprawdzone i podpisane przez księgowego. Dlatego konieczne jest odczytanie i sprawdzenie poprawności pliku XBRL. Za pomocą naszego czytnika XBRL (link) możemy po prostu przekonwertować XBRL z powrotem do Excel, HTML lub PDF.

Oprócz tego ważne jest, aby mieć pewność, że plik XBRL nie zostanie zmieniony po procesie audytu. Odbywa się to za pomocą tak zwanej sumy skrótu. Można to postrzegać jako odcisk palca pliku; jeśli plik zostanie nieznacznie zmieniony, suma skrótu będzie zupełnie inna. Nasz czytnik XBRL pokazuje również sumę kontrolną, aby audytor mógł sprawdzić, czy odpowiedni plik jest kontrolowany i zatwierdzany.