Sprawozdania dla EBA in XBRL

Od ponad trzech lat krajowe organy nadzoru w Unii Europejskiej dostarczają dane dotyczące sprawozdawczości finansowej do Europejskich Urzędów Bankowych (EBA). W ParsePort konwertujemy raporty finansowe do XBRL dla zapewnienia zgodności dla naszych klientów.

Jak raportować w XBRL dla EBA

Jeśli chcemy sprawozdawać do EBA, mamy szeroki wachlarz możliwości. Możeszmy zgłosić COREP i FINREP. Zazwyczaj podmiot zgłaszający przesyła dane XBRL do swojego organu lokalnego (FSA), który następnie gromadzi, weryfikuje i dostarcza raporty do EBA.

Użyj Excel aby konwertować do XBRL

Istnieje szablon programu Excel dla prawie każdego raportu EBA . Szablony są oparte na taksonomii XBRL lub na sposobie tworzenia raportów przed użyciem XBRL. Używamy plików Excel do konwersji.
Połączyliśmy szablony z naszym konwerterem XBRL. Można więc konwertować do XBRL przy naciśnięciu jednego przycisku.

Bezpośrednie połączenie z naszym API

Jeśli korzystamy z oprogramowania do raportowania, możemy również połączyć się bezpośrednio z naszym interfejsem API XBRL. W ten sposób można przekonwertować dane do XBRL bezpośrednio z własnego systemu.

Coroczna aktualizacja - zrób to prościej

Dbamy o to, aby aktualizacje dokonywane przez EBA były przetwarzane w naszych systemach na długo przed okresem raportowania.
Szablony programu Excel również zmieniają się przy każdej aktualizacji. Dzięki naszemu Rozszerzeniu do programu Excel możena prosto przekonwertować szablony dla najnowszej wersji.

Taksonomie odpowiednie dla danego kraju

W niektórych państwach władze lokalne stworzyły taksonomie krajowe jako rozszerzenie taksonomii EBA. Jesteśmy w stanie wspierać wszystkie taksonomie odpowiednie dla danego kraju

Sprawozdania EBA z ParsePort

ParsePort oferuje wszystkie rodzaje rozwiązań XBRL do raportowania dla EBA. Procesor ParsePort XBRL obsługuje duże firmy finansowe, w których rozwój XBRL jest zautomatyzowany i zintegrowany z ich systemami.

ParsePort oferuje również jednostkom raportującym możliwość korzystania z Excela jako narzędzia do wprowadzania raportów. Umożliwia to podmiotom łączenie danych z programem Excel za pomocą formuł, wyszukiwań w bazie danych itp. Użytkownicy mogą również wstawiać swoje dane ręcznie lub kopiując z innych źródeł. Gdy raporty są gotowe, użytkownicy po prostu klikają przycisk w programie Excel, a raport jest od razu sprawdzany i konwertowany do XBRL w czasie rzeczywistym – wszystko w ciągu kilku sekund.

Wszystkie rozwiązania ParsePort mają możliwość wyodrębnienia , konwertowania, sprawdzania, generowania i wyświetlania plików XBRL, w tym plików XBRL dla EBA.

Audyt i zatwierdzenie Państwa XBRL

Niektóre kraje wymagają, aby roczne raporty bankowe były audytowane i weryfikowane przez księgowego. W takim przypadku konieczne jest przekonwertowanie XBRL z powrotem do Excela, HTML lub PDF. Jest to w pełni możliwe dzięki naszemu czytnikowi XBRL.

Konwersja stanowi niewielki problem. Konieczne jest upewnienie się, że plik XBRL nie zostanie zmieniony po przeprowadzeniu procesu kontroli. Jest to obsługiwane przez dodanie sumy kontrolnej lub odcisku palca do pliku. Jeśli plik zostanie choć trochę zmieniony, suma kontrolna ulegnie zmianie, co oznacza, że plik został zmieniony.

Nasz czytnik XBRL wyświetla sumę kontrolną, dzięki czemu audytor może potwierdzić, że plik jest prawidłowo audytowany i walidowany.