ESMA aktualizuje instrukcje raportowania ESEF

ESMA Aktualizuje ESEF Istrukcje Raportowania 9 lipca ESMA opublikował aktualizację Instrukcji raportowania ESEF, która ma pomóc w przygotowywaniu rocznych raportów finansowych w Inline XBRL. Aktualizacja rozszerza istniejące wytyczne, odzwierciedlając jednocześnie szereg zmian technicznych w tej dziedzinie. ESMA tworzy instrukcję, aby pomóc emitentom i dostawcom oprogramowania w tworzeniu dokumentów Inline XBRL, które są zgodne z RTS […]

Dlaczego Dania jest liderem XBRL

Istnieją cztery powody, dla których Dania jest jednym z wiodących krajów w XBRL; wsparcie polityczne, proaktywne stowarzyszenie XBRL, model skandynawski i entuzjaści w tej dziedzinie.

Why cBrain Chose ParsePort to Handle Their ESEF Reporting

Why cBrain Chose ParsePort to Handle Their ESEF-Reporting In 2014 it became mandatory for public listed companies in Denmark to file their annual reports in the XBRL format. This means that Danish companies have spent the past 6 years testing the quality of different XBRL vendors, and this is why, we are extremely proud, that […]

3 Different Ways to Handle Your ESEF Mapping

3 Different Ways to Handle Your ESEF Mapping There are many different ways to handle your ESEF Mapping, and there are benefits to them all, so, which should you choose? In this article we outline the three most common ways ESEF products will let you handle mapping and explain the benefits to each of them. […]

The True Benefits of Reporting in the ESEF Format

An easier way to encourage investors to spend their money, an easier way to compare your reports against the market, a heightened quality of data. If you ever wondered what your company will gain from the new ESEF format, you’ll find the answer in this article.

3 Myths about ESEF Tagging

Do you need to handle tagging yourself and does outsourcing your tagging remove the need to learn more about ESEF? Get the answers in this article about the top 3 myths related to ESEF tagging.

Webinar: ESEF – Are You Ready for the New Reporting Format?

Webinar: ESEF – Are You Ready for the New Reporting Format? On Wednesday the 29th of July we hosted a webinar for the Austrian market. The webinar was aimed at explaining what the new reporting format will mean for them. It also included a showcase of how our product can make their lives easier when […]