ParsePort XBRL Bezpieczne Rozwiązania

Bezpieczeństwo jest dla nas kluczowe w ParsePort. Korzystając z najnowszych technologii, zawsze staramy się być o krok przed Państwa
potrzebami. Nasze rozwiązania oparte na chmurze są bezpieczne i stosujemy się do najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w chmurze. W ParsePort sprawiamy, że XBRL jest prosty i bezpieczny.

Potwierdzone Bezpieczeństwo

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat XBRL i obecnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania naszego pierwszego oświadczenia ISAE3402 typu 1. Będzie on dostępny na naszej stronie internetowej w lutym 2021 r. Będzie to wybór 43 z 114 kontroli w załączniku A do normy ISO 27001 W lutym 2022 opublikujemy oświadczenie ISAE3402 typu 2 i będziemy  aktualizować co roku.

ParsePort jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu ISO 27001 ISMS. Ale działamy już tak,jakbyśmy mieli certyfikat – gotowi na regularne audyty.

Nasz Dział Techniczny postępuje zgodnie z Secure Software Development Life Cycle S-SDLC, wszystkie wymagania dotyczące nowych funkcji są analizowane pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa.

Ponadto postępujemy zgodnie z zaleceniami z Cloud Security Alliance’s (CSA) Security, Trust & Assurance Registry (STAR). Ukończyliśmy Consensus Assessment Initiative’ (CAI) Questionnaire (CAIQ v3.1).

Jesteśmy dostępni 24/7

Nasze rozwiązania są do Państwa dyspozycji o każdej porze dnia, każdego dnia, przez cały rok.

Współpracujemy z dostawcą hostingu o wysokim poziomie bezpieczeństwa, działającym na terenie Europy Północnej z siedzibą w Danii.

Wszystkie nasze serwery są zarządzane przez naszego dostawcę usług hostingowych, aby zapewnić poprawne i regularne aktualizacje. Aby uzyskać dostęp do konfiguracji serwera, używamy białej listy adresów IP w połączeniu z MFA.

Bezpieczeństwo Danych

Chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa?

Jeśli chcą Państwo uzyskać uzyskać dodatkowe informacje dotyczące naszych procedur bezpieczeństwa lub konfiguracji, proszę się z nami skontaktować. Chętnie pomożemy, abyś mieli Państwo pewność, że nasze bezpieczeństwo spełnia wszystkie standardy.