Korzyści z raportowania w formacie ESEF


Jeśli szukali już Państwo rozwiązań ESEF, prawdopodobnie słyszeli wiele informacji. „ESEF będzie obowiązkowy” lub „Trzeba zachować zgodność, takie jest prawo”. Ale czy kiedykolwiek poinformorwano Państwa o  dodatkowych korzyściach?

Istnieje wiele artykułów dotyczących  korzyści wynikających z raportowania ESEF. To prawda, że ​​większa przejrzystość finansowa zmniejszy ryzyko nowych kryzysów finansowych – z korzyścią dla wszystkich.

Niedawno pytaliśmy naszych klientów i obserwujących na LinkedIn, jakie według nich są największe korzyści z raportowania ESEF. W tym artykule omówimy 3 najważniejsze korzyści, które Państwo jako firma lub inwestor odniesiecie dzięki nowemu European Single Electronic Format.

Prosta Struktura Ułatwia Korzystanie z Informacji

Jednym z celów inicjatywy ESEF jest  udostępnienie danych XBRL organom regulacyjnym i inwestorom. Jeżeli nie są Państwo pewni, jaka jest różnica między XBRL i ESEF, ”znajdą informacje w tym artykule.

Lepiej usystematyzowane dane zachęcą potencjalnych inwestorów do dokonywania inwestycji. W skrócie ESEF zapewni im możliwość szybkiego i kompleksowego przetwarzania danych ze sprawozdań finansowych, co oznacza, że mogą poświęcić więcej czasu na analizę, a nie na pozyskiwanie danych.

Nawet gdyby byli Państwo jedyną firmą, która przedstawiła swój roczny raport  w formacie ESEF, odnieśliby z tego korzyści, dlatego, że byliby również jedyną firmą, która przedstawiłaby roczne sprawozdanie finansowe potencjalnym inwestorom w łatwy do wykorzystania sposób .

Lepsza Porównywalność Ułatwia Korzystanie z Informacji

Obecnie wszystko opiera się na danych, ale gdy dane nie mają podobnej struktury, ich porównywanie może szybko stać się skomplikowaną sprawą.

Wyobraźmy sobie, że jedna firma zgłasza „sprzedaż”, a inna „obrót”, a trzecia zgłasza „przychody”. Rozwiązanie w tym przykładzie może być oczywiste dla większości odbiorców, ale wyobraźmy sobie tę samą rozbieżność tylko w połowie pozycji w trzech sprawozdaniach finansowych. Zadanie porównania trzech raportów nagle staje się dużo większe i dużo bardziej uciążliwe.

Gdyby jednak osoby dokonujące deklaracji ustrukturyzowały raporty w ramach taksonomii ESEF, wszystkie słowa użyte w powyższym przykładzie zostałyby odwzorowane na ten sam element taksonomii, co znacznie
ułatwiłoby porównywanie trzech raportów.

Jest to korzyść z ESEF na dużą skalę, ale nawet jeśli jesteśmy jedyną firmą, która raportuje w formacie ESEF, każdy, kto ma dostęp do taksonomii ESEF, nadal będzie mógł łatwo i poprawnie wykorzystać  Państwa  raport.

Wyższa Jakość Danych Ułatwia Korzystanie z Informacji

Jednym z największych powodów, dla których jakość danych jest uważana za niską, jest to, że zestaw danych zawiera wady. Może to być po prostu błędnie napisane słowo lub niepoprawna liczba.

Bez względu na to, jak dokładni jesteśmy w tworzeniu raportów, nadal istnieje szansa na błąd, który często jest związany z czynnikiem ludzkim. Tutaj może pomóc właśnie ESEF .

Jednym z powodów, dla których ESEF pomoże podnieść jakość danych, są zasady walidacji wbudowane w taksonomię. Reguły walidacji mogą uruchamiać kilka kontroli, takich jak obliczenia, spójność i potwierdzenie, aby wyeliminować błędy w raporcie podczas procesu tworzenia, a nie po przekazaniu go regulatorowi.

Korzyści z Raportowania ESEF Nie Są Związane Tylko Z Przestrzeganiem Przepisów

Jak być może zauważyli Państwo, istnieją korzyści związane z ESEF, które nie mają nic wspólnego ze zgodnością. Uważamy, że jest to również jeden z powodów, dla których nasz produkt wzbudza zainteresowanie firm szwajcarskich i rosyjskich, które nie mają takich samych wymagań dotyczących zgodności jak firmy z UE. Uważamy również, że właśnie dlatego norweskie i islandzkie firmy już wykazują zainteresowanie, mimo że nie mają podobnych wymagań, dopóki nie zaczną raportować za rok  2021.

Chociaż zgodność jest oczywiście bardzo ważna, jeśli chodzi o wybór dostawcy rozwiązań ESEF, to nie trzeba się tylko na tym koncentrować. Korzyści płynące z uzyskania nie tylko zgodności, ale i doskonałości są oczywiste.

Europejski Jednolity Format Elektroniczny to sposób na przeniesienie sprawozdawczości finansowej w erę cyfrową i to jest szansa dla Państwa firmy, aby stać się liderem.