ESMA Aktualizuje ESEF Istrukcje Raportowania

9 lipca ESMA opublikował aktualizację Instrukcji raportowania ESEF, która ma pomóc w przygotowywaniu rocznych raportów finansowych w Inline XBRL. Aktualizacja rozszerza istniejące wytyczne, odzwierciedlając jednocześnie szereg zmian technicznych w tej dziedzinie.

ESMA tworzy instrukcję, aby pomóc emitentom i dostawcom oprogramowania w tworzeniu dokumentów Inline XBRL, które są zgodne z RTS w ESEF. W zeszłym tygodniu ESMA opublikował najnowszą aktualizację instrukcji.

Instrukcję można znaleźć w witrynie internetowej ESMA lub klikając tutaj.

Co nowego?

Zaktualizowana wersja instrukcji raportowania zawiera ponad dwadzieścia aktualizacji wskazówek zawartych w podręczniku. Zaktualizowane wytyczne obejmują wszystko, od konwencji nazewnictwa plików, rozszerzeń taksonomii po etykiety języków.

Pełną listę aktualizacji można znaleźć w „Zestawieniu aktualizacji” na czwartej stronie podręcznika.

Czym jest instrukcja raportowania ESEF?

ESMA stworzyła instrukcję aby dostarczyć wskazówki dotyczących często napotykanych problemów związanych z tworzeniem dokumentów iXBRL. Podręcznik został opublikowany po raz pierwszy w grudniu 2017 r. ESMA dokonała pierwszej aktualizacji w lipcu 2019 roku, następnie w lipcu 2020 roku (która prawdopodobnie nie jest ostatnią). ESMA będzie nadal monitorować rozwój sytuacji na rynku, a także zbierać informacje zwrotne od zainteresowanych stron, aby móc udzielić dalszych wskazówek.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google