Możliwości Danych nienumerycznych w XBRL

Alex de Jong

Alex de Jong

Alex is Partner of ParsePort Netherlands

Alex on LinkedIn

Teraz, gdy ESMA wymaga od spółek giełdowych deklarowania w iXBRL, w Holandii odbyła się dyskusja na temat składania raportów rocznych przez duże spółki, które nie są notowane na giełdzie.

Spółki giełdowe muszą zgłaszać tylko skonsolidowane dane w XBRL; wszystkie inne informacje nienumeryczne można po prostu zapisać zwykłym tekstem. Jednocześnie małe i średnie firmy muszą składać raporty XBRL zawierające wiele danych nienumerycznych. Duże firmy miały deklarowa w ten sam sposób. Jednak teraz największe z nich nagle muszą deklarować znacznie mniej w XBRL, co czyni ich proces mniej skomplikowanym. Obecnie trwa dyskusja na temat, co duże firmy muszą zgłaszać: czy będą musiały podążać za dużymi, notowanymi na giełdzie spółkami czy mniejszymi firmami?

Analiza tekstowej części raportu rocznego

Zgłaszanie tekstu w iXBRL może być postrzegane jako niepotrzebne dla małych i średnich firmy w Holandii. W większości przypadków analizowane są tylko liczby, a tekst jest odczytywany tylko przez osoby przeglądające renderowaną wersję pliku XBRL lub otwierając plik iXBRL w przeglądarce.

Niektórzy wykorzystują jednak tekstową część raportu rocznego do analizy wyników, kultury, mocnych i słabych stron firm. Wśród nich jest Harry Oude Wolbers z M&AT. W ostatniej dekadzie stworzył potężne narzędzie analityczne do określania różnych aspektów firmy, na podstawie raportu rocznego. Dodając sztuczną inteligencję, jego narzędzie, INRO, staje się z każdym dniem mocniejsze.

Dodanie nowego wymiaru do analizy

Dodanie XBRL do INRO daje zupełnie nowy wymiar do analizy. Zwłaszcza, gdy wszystkie tematy są umieszczone w osobnych elementach XBRL. Narzędzie to nie tylko analizuje słowa, ale może również umieścić je w perspektywie konkretnego tematu. Ponadto, ponieważ każda firma korzysta z tego samego podstawowego zestawu elementów XBRL, znacznie łatwiej będzie porównywać różne firmy w sposób, który nie jest możliwy, gdy spojrzy się tylko na liczbową część raportu rocznego.

W tej chwili spółki giełdowe muszą poświęcić czas na przyspieszenie korzystania z iXBRL dla skonsolidowanych danych. Ale nie zaszkodzi zapamiętać o tekstowych danych XBRL i wiedzieć o korzyściach. W przypadku średnich i dużych firm w Holandii powiedziałbym:  należy zaakceptować fakt, że trzeba tworzyć szczegółowe pliki XBRL i wykorzystywać je na swoją korzyść dzięki narzędziom takim jak INRO.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google