Uproszczone Tagowanie dla Początkujących

Najczęściej słyszymy pytanie: „Jak to może być takie proste? W przypadku innych dostawców ESEF musimy spędzać godziny na tagowaniu, a tutaj wszystko dzieje się tak szybko. Gdzie jest haczyk?”

W rzeczywistości nie ma haczyka.

Możemy wyjaśnić, że pracujemy z XBRL od tak dawna i nasz system jest doskonały, oraz że w ciągu ostatnich ośmiu lat otagowaliśmy setki tysięcy rocznych raportów. Należy jednak zwrócić uwagę na najważniejszy czynnik – Uproszczone Tagowanie.

UproszczoneTagowanie jest po prostu lepsze

Osiem lat temu jeden z naszych założycieli opracował coś, co nazywa się uproszczonym tagowaniem, dlatego możemy zaoferować konwersję XBRL bez konieczności oznaczania ponad 8000 wpisów w raporcie rocznym. Może to zabrzmieć jak magia, ale tak naprawdę nie jest. Bez godzin pracy fizycznej, bez sztucznej inteligencji, po prostu genialnie prosty wynalazek.

Oznaczanie każdego rocznego sprawozdania finansowego jest jak znajdowanie igieł w stogu siana. Chodzi o połączenie odpowiednich liczb i właściwych słów w raporcie. Jeśli zrobiliby to Państwo sami, potrzebowaliby kogoś, kto wiedziałby, jak  liczby i słowa odnoszą się do siebie, aby zmapować plik, a nawet wtedy istnieje całkiem spora możliwość błędu ludzkiego.

 

 

 

Jak UproszczoneTagowanie działa

Najłatwiejszym sposobem zrozumienia uproszczonego tagowania jest wyobrażenie sobie trzech słowników. Pierwszy słownik to słownik wypełniony czymś, co nazywamy „Etykietami specyficznymi dla klienta”. Słownik ten tworzymy na podstawie raportów rocznych.

Drugi słownik jest słownikiem skrótów. Nazywa się: „ParsePort Global Labels” i zawiera zdumiewającą liczbę skrótów zwykle używanych podczas pisania raportów rocznych. Wynika to z faktu, że wiele firm, a nawet audytorów, używa skrótów takich jak „Rev.” zamiast „Przychody”. Nasz słownik skrótów jest prawie idealny, ponieważ opiera się na ośmiu latach zbierania skrótów z rocznych sprawozdań finansowych spółek giełdowych w całej Europie i co roku dodajemy nowe skróty.

Trzeci i ostatni słownik oparty jest na taksonomii ESEF. Jest zatytułowany „Etykiety taksonomii” i zawiera każde słowo lub wyrażenie użyte w taksonomii.

Połączenie trzech słowników umożliwia naszemu produktowi mapowanie Państwa rocznego raportu finansowego szybciej i dokładniej niż jakikolwiek inny człowiek. Za każdym razem, gdy nasz system oznaczy coś w Państwa raporcie rocznym, najpierw sprawdzi wpis pod „Etykietami specyficznymi dla klienta”, a jeśli nic nie znajdzie, przejdzie do sprawdzenia wpisu pod „Globalnymi etykietami ParsePort” i jeśli nadal nic nie znajdzie sprawdzi na etykietach taksonomii.

Jeśli zdarzy się, że w trzech słownikach nie zostanie znalezione dopasowanie, członek zespołu serwisowego odpowiedzialny za konwersję ręcznie doda go do etykiet specyficznych dla klienta. Oznacza to, że w przyszłym roku ten wpis zostanie zmapowany automatycznie, bez żadnych zakłóceń.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google