Jak KoneCranes Przygotował
się do ESEF z ParsePort

Obecnie wiele spółek giełdowych szuka dostawcy rozwiązań ESEF, aby przygotować się do ESEF, tak samo jak finska firma KoneCranes.

Przechodząc do procesu wyboru dostawcy ESEF, zespół KoneCranes chciał zrozumieć koncepcję ESEF oraz jaki powinien osiągnąć rezultat na początku 2021 roku.

Aby znaleźć najlepszego dostawcę, zaprosili 7 różnych firm do udziału i ostatecznie wybrali ParsePort. Po wdrożeniu KoneCranes jako klienta ParsePort spotkaliśmy się z Jukk Pellikk, Kontrolerem Finansowym Grupy w KoneCranes, aby porozmawiać o jego doświadczeniach zwiazanych z tym procesem.

Zanim jednak do tego przejdziemy, przedstawimy krótki opis procesu wdrażania, aby pokazać co się stało po tym, jak KoneCranes wybrał ParsePort jako swojego dostawcę usług ESEF.

Proces wdrażania sklada sie z 4 łatwych krokow

W ParsePort zajmowaliśmy się procesem wdrażania KoneCranes w czterostopniowym podejściu. Okazało się, że jest to najprostszy sposób dla nas i naszych klientów aby wdrożyć produkt ParsePort i przygotować się do ESEF.

Proces rozpoczął się, gdy KoneCranes dostarczył swoje pliki PDF i Excel do ParsePort.

Drugi etap procesu odbył się w ParsePort, gdzie członek zespołu serwisowego podjął się przygotowania plików, upewniając się, że można  przekonwertować do ESEF.

W trakcie tego procesu pracownik ParsePort dopilnował również, aby sprawozdania finansowe były mapowane na systematykę EFSF, w razie potrzeby wprowadzane były rozszerzenia, a pliki były sprawdzane i gotowe do ESEF. Co ważniejsze, końcowy  roczny raport w iXBRL byłby identyczny z oryginalnym raportem rocznym w formacie PDF.

Po wstępnym przygotowaniu plików nasz członek zespołu serwisowego spotkał się z zespołem  KoneCranes. Podczas spotkania pracownik ParsePort wraz z zespolem KoneCranes przejrzeli pliki i rozwiązali wszystkie i komentarze dotyczące konwersji na ESEF.

Przekazanie i wdrożenie konwertera ParsePort XBRL odbyło się w biurze KoneCranes w Finlandii, gdzie pracownik ParsePort poprowadził warsztaty, aby nauczyć zespół KoneCranes, jak korzystać z rozwiązania.

Proces wdrażania w przypadku KoneCranes jest typowy. Dzialamy tak w większości naszych klientów. Naszym celem jest uproszczenie XBRL i to samo dotyczy procesu wdrażania.

Jaka jest opinia KoneCranes o naszym rozwiazaniu

Jak już wspomniano, KoneCranes wybral ParsePort z 7 różnych dostawców i zapytany, dlaczego ostatecznie wybrali nasz firme, odpowiedź Jukki Pelliki jest dość jasna. „Podobał nam się ten pomysł. „Podczas procesu selekcji zauważyliśmy, że ParsePort był jedynym sprawdzonym przez nas dostawcą, który mógł dostarczyć plik ESEF, który wyglądałby dokładnie tak, jak sprawozdanie finansowe, którą publikujemy”.
„Ponadto ParsePort był jednym z niewielu dostawców, którzy potrafili zademonstrować działający system, ponieważ wiele innych systemów wciąż było częściowo w budowie, więc nie mogliśmy w pełni zweryfikować ich funkcjonalności”.
Na pytanie, czy spodziewa się dalszego szkolenia lub pomocy w stosowaniu rozwiązania ParsePort w przyszłości, odpowiedź Jukki spada dość szybko: „Bardzo wątpię, że bedziemy potrzebowac dużej pomocy, aż do momentu, gdy blokowanie tagów ujawnień stanie się obowiązkowe. ”

ESEF Gotowy raz I na zawsze

Piękno naszego procesu wdrażania polega na tym, że po początkowych czterech krokach KoneCranes będzie w stanie obsłużyć sprawozdania w najbliższych latach, korzystając z naszego portalu. W ParsePort upraszczamy XBRL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google