MER in XBRL rapporteren

Ondernemingen die in aandelen handelen, moeten vanaf 1 juli 2020 de Maand Effecten Rapportage of MER in XBRL rapporteren aan DNB. Het doel van deze rapportage is om het effectenverkeer door Nederlandse ondernemingen beter waar te nemen. Veel van deze bedrijven maken nu de zogenaamde DRA-rapportage. Daarin rapporteren zij over de effecten. In de MER moeten de volgende effecten worden gerapporteerd:
  • Beursgenoteerde aandelen;
  • Participaties in geldmarktfondsen;
  • Participaties in kapitaalmarktfondsen en andere beleggingsinstellingen;
  • Kortlopend schuldpapier;
  • Langlopend schuldpapier.

Alle andere instrumenten vallen buiten de MER. Deze moeten in de DRA worden gerapporteerd. Wel moeten alle effecten worden gerapporteerd, ook degene die in het buitenland worden bewaard of zijn gedeponeerd. Meer informatie over de verschillen tussen DRA en MER is hier te vinden.

Eenvoudig rapporteren in XBRL

ParsePort maakt het mogelijk om de Maand Effecten Rapportage te rapporteren in XBRL via onder andere Excel templates. Met de ParsePort Converter worden de gegevens in Excel geconverteerd en gevalideerd volgens de DNB validatieregels en de zogeheten Filing Rules. Het is ook mogelijk om direct de gegevens vanuit uw bronsystemen te converteren naar XBRL via onze ParsePort API

Daardoor kunt u de gemaakte rapportages zonder problemen aanleveren via het Digitaal Loket Rapportages (DLR)

De gemaakte XBRL bestanden kunnen met ons systeem ook weer leesbaar worden gemaakt. Ons systeem converteert het XBRL bestand met een druk op de knop terug naar Excel, HTML of PDF.

Wilt u meer informatie over het converteren en aanleveren van de MER? Neem dan contact met ons op.

Testperiode in januari 2020

DNB biedt de mogelijkheid om het versturen van de rapportages te testen. Dit is mogelijk vanaf halverwege januari 2020. Alle feedback van vòòr eind maart 2020 wordt meegenomen om eventuele aanpassingen te verrichten.

Wilt u meedoen met de test van DNB? Dan kunt u gratis en vrijblijvend gebruik maken van ons systeem om de XBRL bestanden daarvoor aan te maken. Stuur hiervoor een e-mail naar info@parseport.nl of bel naar 085-4015423.