DGS in XBRL rapporteren

Met ingang van de rapportage met peildatum 31 maart 2020 dienen de DGS-kwartaalrapportages in XBRL te worden aangeleverd. Vanaf dat moment is aanlevering in Excel niet meer mogelijk.

In juli 2017 heeft DNB de Beleidsregel Individueel Klantbeeld (IKB), de Beleidsregel Reikwijdte en Uitvoering depositogarantiestelsel (DGS), en een wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 gepubliceerd. Hiermee geeft DNB invulling aan de verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn 2014/49/ EU inzake depositogarantiestelsels.

In februari 2019 heeft DNB de eerste wijzigingsronde van bovengenoemde regelingen vastgesteld. De wijzigingen zijn het gevolg van vragen van banken gedurende de IKB-transitie en de wens van DNB om een aantal specifieke DGS-situaties te verduidelijken.

Verdere informatie omtrent de Depositogarantiestelsel rapportages is hier te vinden.

Eenvoudig rapporteren in XBRL

ParsePort maakt het mogelijk om de DGS rapportages te maken in XBRL via onder andere Excel templates. Met de ParsePort Converter worden de gegevens in Excel geconverteerd en gevalideerd volgens de DNB validatieregels en de zogeheten Filing Rules. Het is ook mogelijk om direct de gegevens vanuit uw bronsystemen te converteren naar XBRL via onze ParsePort API

Daardoor kunt u de gemaakte rapportages zonder problemen aanleveren via het Digitaal Loket Rapportages (DLR)

De gemaakte XBRL bestanden kunnen met ons systeem ook weer leesbaar worden gemaakt. Ons systeem converteert het XBRL bestand met een druk op de knop terug naar Excel, HTML of PDF.

Wilt u meer informatie over het converteren en aanleveren van de DGS rapportages? Neem dan contact met ons op.

Testen van de rapportage

DNB biedt vaak de mogelijkheid om het versturen van de rapportages te testen.

Wilt u meedoen met de test van DNB? Dan kunt u gratis en vrijblijvend gebruik maken van ons systeem om de XBRL bestanden daarvoor aan te maken. Stuur hiervoor een e-mail naar info@parseport.nl of bel naar 085-4015423.