How KoneCranes met ParsePort
ESEF Ready is geworden

Momenteel zoeken veel beursgenoteerde bedrijven een leverancier voor een ESEF oplossing, zodat ze kunnen voldoen aan de ESEF verplichtingen. KoneCranes was hierin niet anders.

Tijdens het proces van het selecteren van een ESEF leverancier, wilde het team van KoneCranes het concept ESEF begrijpen en hoe het eindresultaat er in begin 2021 uit zou moeten zien.

Om de beste oplossing te vinden, hebben ze zeven verschillende ESEF leveranciers uitgenodigd om deel te nemen aan hun selectieproces. Uiteindelijk hebben ze voor ParsePort gekozen.

Nadat KoneCranes officiëel klant werd bij ParsePort, zijn we om tafel gegaan met Jukka Pellikka, Group Financial Controller bij KoneCranes. We hebben met hem gesproken over zijn ervaringen met het proces.

Maar voordat we daarop verder gaan, geven we een korte omschrijving van het implementatieproces, zodat je een idee hebt over wat er is gebeurd nadat KoneCranes ParsePort als ESEF leverancier heeft gekozen.

Het implementatieproces bestaat uit 4 simpele stappen

Bij ParsePort hebben we het implementatieproces van KoneCranes in vier stappen benaderd. Dit bleek de makkelijkste manier voor beide partijen om de ParsePort oplossing te implementeren en voor de klant om ESEF ready te worden.

Het proces begint bij het aanleveren van de PDF- en Excelbestanden aan ParsePort

De tweede stap van het proces werd door ParsePort uitgevoerd, waar een lid van het Service Team de bestanden voorbereidde om geconverteerd te kunnen worden naar ESEF. Tijdens dit proces werden de financiële gegevens gekoppeld aan de ESEF taxonomie. Waar nodig werden extensies gemaakt en daarnaast werden de gegevens gevalideerd en ESEF ready gemaakt. Belangrijk daarbij is dat het iXBRL bestand er visueel hetzelfde uitziet als het originele PDF jaarverslag.

Na de eerste voorbereiding van de bestanden had het lid van het Service Team een meeting met het team van KoneCranes. Tijdens deze meeting werden de aangepaste bestanden behandeld en eventuele vragen en opmerkingen met betrekking tot de conversie naar ESEF opgelost.

De overdracht en implementatie van de ParsePort XBRL Converter vond plaats bij KoneCranes in Finland, waar ons Service Team een workshop heeft gegeven om uit te leggen hoe de oplossing werkt en hoe de bestanden aangepast kunnen worden als dat ooit nodig is. Ook werden alle overige functies van de oplossing behandeld.

Het implementatieproces bij KoneCranes is verre van uniek. Dit is hoe het bij de meeste van onze klanten wordt geïmplementeerd. We maken XBRL simpel en hetzelfde geldt voor ons implementatieproces.

Wat KoneCranes van het proces vond

Zoals al eerder genoemd, heeft KoneCranes in eerste instantie gekeken naar zeven verschillende leveranciers. Toen wij vroegen waarom ze uiteindelijk voor ParsePort gekozen hadden, antwoordde Jukka Pellikka kort en bondig. “We vonden het een mooi idee dat de tagging automatisch werd gedaan, zolang de gegevens helder zijn en consistent zijn in alle bestanden.”, zei hij en vervolgde: “Tijdens het selectieproces is ons opgevallen dat ParsePort de enige leverancier was, die een ESEF bestand kon aanleveren, die er exact hetzelfde uitziet als het opgemaakte PDF verslag dat we publiceren.”

Verder gaf hij aan dat veel andere leveranciers een veel breder scala aan functionaliteiten in hun software hadden, die het proces managen van het voorbereiden van de financiële staten en toelichtingen, wat in hun geval niet nodig was.

“Verder was ParsePort één van de weinige leveranciers, die een werkend systeem konden laten zien. Dit terwijl veel van de andere systemen nog verder ontwikkeld moesten worden. Daardoor konden we de functionaliteiten niet verifiëren.”

Wanneer hem gevraagd wordt of hij nog extra training of hulp verwacht nodig te hebben om ParsePort’s oplossing in de toekomst te kunnen gebruiken, antwoord Jukka zonder twijfel: “Bij het algmene gebruik twijfel ik ten zeerste dat we extra hulp nodig hebben, tot wellicht het moment dat block tagging verplicht wordt voor de toelichtingen.”

Eens en voor altijd ESEF Ready

Het mooie van ons implementatieproces is dat, na de eerste vier stappen, KoneCranes bekwaam is in het werken met onze oplossing voor de komende jaren, door simpelweg ons portaal te gebruiken. Bij ParsePort zeggen we dat we XBRL simpel maken en dat menen we.