Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.

Bag om ESEF rapportering

Den Europæiske Værdipapir- og Markedsmyndighed har offentliggjort det europæiske fælles elektroniske format, også kendt som ESEF.

ESEF er det elektroniske rapporteringsformat, hvor udstedere på EU-regulerede markeder udarbejder deres årlige finansielle rapporter fra 1. januar 2020. Dette er alt sammen en del af det europæiske gennemsigtighedsdirektiv, som er et krav for børsnoterede selskaber under EU regler. Formålet med gennemsigtighedsdirektivet er at sikre gennemsigtighed for investorerne.

iXBRL rapportering - sådan har ParsePort selv gjort

Hos ParsePort rapporterer  vi selvfølgelig i XBRL og iXBRL til Erhvervstyrelsen, der offentliggør det på deres hjemmeside. Du kan se på dette link og derefter gå til regnskabet. Der kan du se, hvordan en XBRL-fil ser ud – og hvordan vores årsrapport i pdf ser ud. Disse to filer, der er fusioneret i vores XBRL-motor, resulterer i iXBRL-filen. Så enkelt er det at oprette en iXBRL-fil.

ESEF Krav

Alle årsregnskaber (AFR'er) skal udarbejdes i formatet xHTML, som er menneskelig læselig og kan åbnes med alle almindelige webbrowsere

Fra 2022 skal regnskabsnoter også mærkes i iXBRL.

Koncernregnskabet skal indlejres i xHTML-filen i formatet iXBRL

De økonomiske oplysninger er struktureret ved at følge regler og ordrer fra en ordbog bedre kendt som en taxonomi

Når der produceres en xHTML-fil, skal de primære regnskaber (resultatopgørelse, balance, kontantstrømopgørelse og opgørelse af ændringer i egenkapital) markeres i ordbogen (taksonomi)

De detaljerede bestemmelser for ESEF er indeholdt i RTS for ESEF inkluderet i den endelige rapport om RTS om ESEF