Hvad er ESEF-rapportering

I 2013 blev det såkaldte “Transparency Directive” rettet, så det også inkluderer et krav til at årsregnskaber skal afleveres i et elektronisk rapporteringsformat. ESMA (Den Europæiske Værdipapir- og Markedsmyndighed) fik til opgave at udvikle de tekniske standarder, der skulle specificere formatet, og derfor opfandt de ESEF, eller European Single Electronic Format.

Alle årsregnskaber der starter på eller efter 1. januar 2020 og indgives af børsnoterede virksomheder, der er underlagt europæisk lovgivning, skal udformes i ESEF.

Sådan håndterer vi iXBRL-rapportering

En iXBRL-fil består af to lag; et visuelt lag og et teknisk lag, der kombineres til en enkelt fil. Hos ParsePort kan vi kombinere en lang række forskellige filformater, men det mest almindelige er en Excelfil, der indeholder data fra årsrapporten, og en færdigdesignet PDF, der indeholder den samme årsrapport, bare pænere.

Vi rapportere selv i XBRL and iXBRL til de danske myndigheder, der derefter distribuere informationerne i et offentlig register. Det betyder, at du kan finde alle informationerne her. Det eneste du skal gøre er at scrolle ned til menupunktet der hedder Financial Statements og derefter kan du benytte dig af vores årsrapporter fra de seneste to år, til at se hvordan en årsrapport ser ud i henholdsvis PDF, XBRL and iXBRL.

Da vi lavede vores iXBRL-rapport, brugte vi en XBRL udgave af vores årsrapport sammen med den færdigdesignede PDF-rapport.

Hvad er en ESEF-rapport?

Modsat hvad mange tror, så er en ESEF-rapport ikke en enkelt fil. Et årsregnskab i ESEF skal indeholde en .xhtml-rapport sammen med en taksonomipakke, der indeholder tekniske informationer om de matematiske forhold og extensions. Derfor afleveres en ESEF-rapport i en .zip-fil.

Din ESEF-rapport skal altid sendes som en .zip-pakke, da denne ikke skal unzippes. Det er også sådan du skal aflevere filen til din OAM (Officially Appointed Mechanism).

Når du modtager en ESEF-pakke fra os, inkluderer vi altid en .html-version af din rapport. Det gør vi, fordi den kan indeholde en ESEF viewer, så du kan se din taggede iXBRL-fil i din browser. Når du åbner .html-filen vil en fane til højre i browservinduet kunne bruges til at ændre i visningsindstillingerne, så du kan fremhæve poster. Derefter kan du bruge højre/venste tasterne til at gå fra et XBRL-tag til det næste.

Denne fil er noget vi stiller til rådighed så du let kan se det endelige resultat. Det er ikke en fil du skal aflevere til din OAM, men den er tilgengæld ideel til at fremvise på dit website.

Du skal tage højde for at det kan tage flere minutter at loade .xhtml .html filerne i din browser, da de er relativt store.

Rapporteringskrav til ESEF

Detaljerne omkring ESEF er indeholdt i RTS (Reporting Technical Standards), der er inkluderet i den endelige rapport omkring RTS om ESEF.

Alle årsregnskaber (AFR'er) skal udarbejdes i formatet xHTML, da det er menneskeligt læseligt og kan åbnes med alle almindelige webbrowsere

AFR'er der indeholder konsoliderede regnskaber i overenstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) skal markeres med XBRL tags, der gør offentliggørelserne maskinlæsbare.

Koncernregnskabet skal indlejres i xHTML-filen i formatet iXBRL

Økonomiske oplysninger skal struktureres efter et regelsæt specificeret i ESEF-taksonomien. Taksonomien der bruges til ESEF er en udvidelse af IFRS-taksonomien.

I filerne skal offentliggørelser markeres ved brug af det taksonomielement, der har den tættest relaterede revisionsbetydning. Hvis det tætteste taksonomielement fejlrepræsenterer betydningen, skal der laves en "extension" der forankres til taksonomielementet.

Når XHTML-filen til aflevering produceres, skal de primære financielle oplysninger såsom resultatopgørelse, balance og og opgørelse af pengestrømme markeres i detaljer.