Rapportering til EIOPA

Siden januar 2016 har virksomheder inden for forsikringsområdet skulle rapportere til Finanstilsynet under EIOPAs (European Insurance and Occupational Pensions Authority) regelsæt. I Danmark kan man aflevere sine rapporter i XBRL gennem finanstilsynet og nationalbankens portal FIONA.

Hvad er EIOPA?

EIOPA er en forkortelse for European Insurance and Occupational Pensions Authority. Institutionen indtager en central rolle i overvågningen af forsikring og pensioner i Europa. Den 1. januar 2011 overtog EIOPA opgaven fra CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors).

EIOPA’s primære ansvarsområde er at sikre gennemsigtighed på de europæiske markeder og for finansprodukter. Ydermere understøtter de stabiliteten af de financielle systemer.

EIOPA er organiseret på samme måde som ESMA (European Securities and Markets Authority), der består af et tilsynsråd, et klagenævn, en direktion en direktør og en formand.

Hvad er Solvency II-rapportering?

EIOPA lancerede Solvency II den 1. januar 2016. Det er en risiko-baseret tilgang, der opstiller en række rapporterings- og gennemsigtighedskrav for forsikringsselskaber. Formålet med Solvency II er at sikre et bedre og mere harmonerende regelsæt for den europæiske forsikringsindustri. 

Kravene er obligatoriske for følgende rapporteringsformer: 

  • Quantitative Reporting Forms (QRT),
  • Regular Supervisory Reporting (RSR)
  • og Solvency & Financial Condition Feporting (SFCR).

Ydermere kræves det at virksomheder indleverer deres Solvency II-rapporter i XBRL.

ParsePort XBRL-løsninger til rapportering til EIOPA

Hos ParsePort har vi har skabt en række løsninger, der giver forsikringsselskaber mulighed for selv at producere deres rapporter i XBRL og aflevere dem til den relevante myndighed.

Vi stiller en række simple løsninger til rådighed, såsom “Reporter” der validerer og opretter XBRL-filer direkte fra EIOPA’s egne rapporteringsskabeloner, men vi tilbyder også komplekse løsninger hvor vi integrerer med databaser og konsolliderer data direkte i hvert felt af jeres rapport.