Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.

Rapportering til EIOPA

Rapportering til EIOPA

EIOPA XBRL
rapportering

Siden januar 2016 har virksomheder inden for forsikringsområdet skulle rapportere til Finanstilsynet under EIOPAs (European Insurance and Occupational Pensions Authority) regelsæt.

Solvency II er en konsolidering af 14 eksisterende direktiver, hvor der er blevet tillagt yderligere regler. Formålet er at sikre forsikringstagere bedre og harmonisere reglerne for forsikringsselskaber på tværs af EU.

Dette gælder rapporteringsformerne: QRT (quantitative Reporting forms), RSR (regular supervisory reporting), SFCR (solvency & financial condition reporting) mv.

I Danmark kan man aflevere sine rapporter i XBRL gennem finanstilsynet og nationalbankens portal FIONA.

ParsePort XBRL løsning til EIOPA

ParsePort har lavet en række løsninger, der giver  forsikringsvirksomheder mulighed for at danne rapporter i XBRL formatet. Vi leverer simple brugervenlige og nemme løsninger, der validerer og danner XBRL filer direkte fra EIOPAs egne skabeloner. Komplekse løsninger hvor vi integrerer med databaser og konsoliderer data over i hver enkelt rapporteringsfelt.