Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.

XBRL rapportering til EBA

XBRL rapportering til EBA

EBA XBRL rapportering sker, når de nationale tilsynsmyndigheder i EU leverer finansielle rapporteringsdata til de europæiske bankmyndigheder (EBA). 

XBRL til EBA
Hvordan?

Der er en række muligheder for, hvordan man rapporterer COREP og FINREP til EBA. Normalt uploader den rapporterende enhed XBRL-data til deres lokale myndighed (FSA), som indsamler, validerer og leverer rapporterne til EBA. Vi ser typisk følgende tre typer af løsninger:

End-to-end rapporteringsløsninger

Dækker den fulde værdikæde fra rå datainput til de endelige XBRL-rapporter. Vi ser ofte disse løsninger hos større banker og finansielle virksomheder, hvor der har været en lang forberedelses- og implementeringsperiode. Denne type løsninger knytter datakilder direkte til en rapporteringssoftwarepakke, der kan generere, beregne og producere rapporter.

Halvautomatiske rapporteringsløsninger

Baseret på en slags manuel eller semi-automatiseret brugerinput er dette en almindelig anvendt løsning i mellemsegmentet inden for finansiel rapportering. Løsningerne er afhængige af, at den rapporterende enhed indtaster værdierne i de forskellige rapporter, som typisk beregnes og indsættes af virksomheden selv. Vi ser også større finansielle virksomheder, der fremstiller deres egne beregningsløsninger internt i databaser eller lignende platforme, som overføres til f.eks. Excel, der producerer de kildedata, der er indsat i en inputbaseret rapporteringsløsning. Inputbaserede rapporteringsløsninger er ofte baseret på Excel, som i en eller anden form for forlængelse konverteres til XBRL.

Manuel inputbaserede rapporteringsløsninger

Ofte set i online-løsninger, hvor brugere indtaster deres værdier manuelt i de udpegede rapporter, som derefter konverteres til XBRL. Næste gang rapportering skal udføres, vil brugeren normalt starte forfra, hvilket betyder, at ingen af dataene eller linkene kan genbruges.

ParsePorts ydelser på
EBA-rapportering

ParsePort tilbyder alle sorter af XBRL rapporteringsløsninger til EBA.

ParsePort XBRL-motoren betjener store finansielle virksomheder, hvor XBRL-processen er automatiseret og integreret i deres systemer.

ParsePort giver også rapporteringsenheder mulighed for at bruge Excel som input værktøj. Dette gør det muligt for enheder enten at linke data i Excel gennem formler, databaseopslag osv. Eller brugere kan også indsætte deres data manuelt eller ved at kopiere dem fra andre kilder. Når rapporterne er klar, skal brugerne blot klikke på en knap i Excel, og rapporten valideres nu øjeblikkeligt og konverteres til XBRL i realtid – alt inden for få sekunder.

Alle ParsePort-løsninger har mulighed for at udpakke, konvertere, validere, generere og vise XBRL-filer, inklusive XBRL-filer til EBA.

Revisorer bruger XBRL

I nogle lande gennemgår og kontrollerer revisorer også XBRL-filer for finansielle virksomheder. I disse tilfælde er der behov for en XBRL-læser og validator. For at sikre, at XBRL-filerne er uændrede, beregner en algoritme en lang hashkey, som kan sammenlignes med en DNA-streng. Hvis der ændres noget i XBRL-filen, ændres hashkey også. På denne måde kan revisor gennemgå og logge på en bestemt XBRL-fil med en bestemt hashkey.

ParsePort tilbyder denne service blandt mange andre smarte funktioner til revisorer i hele EU.