XBRLDanmark ledende XRBL nation

August 20, 2019
    1. Opbakning fra folketing og danske myndigheder
     Danske myndigheder har haft en klar ambition og strategi om, at XBRL skulle være en fast standard – også fremadrettet i Danmark. Erhvervsstyrelsen har som drivende myndighed været innovative og ambitiøse samtidig med at de har vist vejen. Samtidigh har Finanstilsynet, SKAT og Danmarks Statistik alle givet udtryk for at de vil adoptere og bruge XBRL standarden. I skrivende stund er det kun SKAT, der endnu ikke har optaget XBRL standarden ift. aflevering af data.Den 7. april 2011 vedtog folketinget at virksomheder i klasse B med balancedato fra 31. januar 2012 og frem, skulle aflevere deres årsrapporter i XBRL sammen med en PDF fil. Dermed gik Danmark i front og banede vejen for de mange fordele man kan drage af digitalt struktureret regnskabsdata, heriblandt gratis adgang til alt regnskabsdata via cvr.dk.
    2. En proaktiv XBRL forening
     XBRL Danmark blev stiftet i maj 2004 (med økonomisk støtte fra politisk side). Foreningens har til formål at fremme og udbrede kendskab til XBRL i Danmark. Dette har foreningen gjort ved blandt andet at afholde messer, events, informationsmøder og den seneste årrække er ”XBRL Nordic” eventet blevet et tilløbsstykke hvor markedet, myndigheder og aflæggere fra hele verden kommer til Danmark for at følge udviklingen og det nyeste inden for XBRL.
    3. Nordisk kvalitet 
     Norden er kendt for at levere kvalitetssoftware, vi er langt fremme med udvikling og generel digitalisering på mange punkter. Især danske virksomheder  har bemærket sig indenfor udviklingen af XBRL. Danske virksomheder har udviklet og leveret en række meget efterspurgte produkter og løsninger til markedet.Det har også stor betydning, at danske revisorer, myndigheder og softwarehuse har vist  hvor adaptive, reaktive, agile og innovative nordiske virksomheder er indenfor software, digitalisering og endnu vigtigere eksekvering af digitale standarder.Det er heller ikke tilfældigt, når jeg bliver kontaktet af virksomheder og myndigheder i lande som Argentina, England og Ukraine, for udover den høje kvalitet vi leverer, så er Danmark kendt som et land med lav korruption – og det er afgørende indenfor lige præcis dette område.
    4. Ildsjælene
     En af de absolut vigtigste grunde, til at XBRL er blevet en succes, er de ildsjæle, som har været med på rejsen. De har formået at holde kursen og fanerne høje i både medgang og modgang. Det er blandt andet de formænd, vi har haft i XBRL Danmark. De har på hver deres måde ydet en stor indsats (tidligere Lars Dyrner og i dag Poul Kjær).Samtidig har vi i de danske myndigheder haft nogle meget ambitiøse, innovative og modige personer, som virkelig har flyttet bjerge,. Blandt andet har  Niels-Peter Rønmos og Lise Fode i Erhvervsstyrelsen stået på mål og taget nogle utrolig svære beslutninger som har båret frugt.
https://parseport.com/wp-content/uploads/2018/11/LOGO-SMALL.png
Social Media
ParsePort ApS

We are an XBRL services company helping national authorities, clients and auditors comply with EU and local legislation. Our services include GaaP (IFRS, Annual and Tax reporting) EBA (Corep/Finrep/CRD IV)  EIOPA (Solvency II) and ESMA (ESEF). We service clients worldwide.

ParsePort

We are an XBRL services company helping national authorities, clients and auditors comply with EU and local legislation. Our services include GaaP (IFRS, Annual and Tax reporting) EBA (Corep/Finrep/CRD IV)  EIOPA (Solvency II) and ESMA (ESEF). We service clients worldwide.

Subscribe

To get our monthly newsletter with updates on taxonomy, XBRL adoption in EU, events and ParsePort XBRL products and services.

Copyright by PARSEPORT APS. All rights reserved.

Copyright by ParsePort. All rights reserved.